Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: nyilatkozat) célja, hogy ismertessük ügyfeleinkkel, potenciális ügyfeleinkkel, valamint a Carnium Botanicals weboldalak látogatóival, hogy a BIO PAK d.o.o. vállalat milyen célból és mi alapján dolgoz fel személyes adatokat.

A BIO PAK d.o.o., Savska loka 22, 4000 Kranj, Szlovénia, e-mail cím: info@carniumbotanicals.hu (a továbbiakban: a BIO PAK vagy a vállalat vagy a szolgáltató vagy a személyes adatok kezelője/adatkezelő) biztosítja a személyes adatok védelmét és garantálja az üzleti tevékenységek biztonságát. 

A személyes adatokat a BIO PAK  d.o.o. (Savska loka 22, 4000 Kranj, Szlovénia) kezeli.

A BIO PAK -nál nagyra becsüljük az Ön személyes adatait, és mindig gondosan odafigyelünk rá, hogy megóvjuk azokat. Az Adatkezelő (BIO PAK d.o.o.) vállalja, hogy védi a személyes adatok titkosságát és az online áruház felhasználóinak magánéletét.  A jelen adatvédelmi irányelveket bármikor, előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül megváltoztathatjuk, módosíthatjuk vagy frissíthetjük. A szolgáltató weboldalának használatával az adott felhasználó kijelenti, hogy egyetért a változtatásokkal és a módosításokkal.

Az online adatgyűjtéssel és -feldolgozással kapcsolatos online tevékenységeink összhangban vannak az európai jogszabályokkal (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) és a 108., 181., 185., 189. sz. szerződéses egyezmények) illetve a Szlovén Köztársaság nemzeti jogszabályaival (a Személyes Adatok Védelméről Szóló Törvény (ZVOP-1, Ur. l. RS, 94/07. sz.), az Elektronikus Kereskedelemről Szóló Törvény (ZEPT, Ur. l. RS, 96/09 sz. 19/15.-ban) stb.).

Az Adatkezelő nem gyűjti és nem dolgozza fel az Ön személyes adatait, kivéve, amikor azt Ön lehetővé teszi illetve jóváhagyja, ami akkor történik, amikor terméket/termékeket rendel, feliratkozik a hírlevelek fogadására, nyereményjátékban vesz részt stb., vagy amikor a személyes adatok gyűjtésének jogalapja van vagy a Szolgáltatónak jogos érdeke fűződik a feldolgozáshoz.

 2. A személyes adatok felhasználása

Az Adatkezelő az általa kínált szolgáltatások nyújtása céljából az alábbi felhasználói adatokat gyűjti, kezeli, dolgozza fel és tárolja:

 • vezetéknév és keresztnév;
 • szállítási címek;
 • számlázási címek, adatok;
 • e-mail cím;
 • kapcsolattartó telefonszám;
 • lakóhely szerinti ország. 

Az Adatkezelő nem gyűjti és nem dolgozza fel az Ön személyes adatait, kivéve, amikor azt Ön lehetővé teszi illetve jóváhagyja, ami akkor történik, amikor termékeket, feliratkozik a hírlevelek fogadására, nyereményjátékban vesz részt stb., vagy amikor a személyes adatok gyűjtésének jogalapja van vagy a Szolgáltatónak jogos érdeke fűződik a feldolgozáshoz. Az Adatkezelő nem felelős a felhasználók által megadott adatok helyességéért, teljességéért és naprakészségéért.

A weboldalon történő megrendelés leadásával Ön kifejezetten jóváhagyja, hogy a Szolgáltató a megszerzett személyes adatokat (keresztnév és vezetéknév, lakóhely, e-mail cím és egyéb lehetséges adatokat, amelyet a Szolgáltatónak adott meg a szerződés teljesítése céljából – a rendeléseket a vevő önként adja le) a szerződés tárgyalásának vagy megkötésének kivételével – rendelés (a Személyes adatok védelméről szóló törvényben meghatározottak szerint), direkt marketing célokra minden reklámcsatornán keresztül (telefonhívások, SMS-ek, nyomtatott sajtó, levelek, e-mailek stb.), valamint a direkt marketinggel kapcsolatos statisztikai és piaci elemzés, marketing profilozás és szegmentálás céljából is felhasználhatja. Ily módon gondoskodunk róla, hogy folyamatosan tájékoztassuk Önt az aktuális ajánlatainkról, egyrészt pedig csak az Ön igényeinek leginkább megfelelő termékekről lesz tájékoztatva.

Vevőként el kell fogadnia a direkt marketing e-mailen keresztüli végrehajtását a rendelés leadása idején az »Elfogadom, hogy a Bio pak d.o.o. vállalat felhasználja adataimat különleges ajánlatok, hírek és promóciós kuponok értesítésére« tartalmú négyzet megjelölésével. Ellenkező esetben a vevő nem lesz részese a direkt marketing e-mailen keresztül elküldött információknak, és nem lesz tájékoztatva az online ajánlatokról( kivéve, ha a feliratkozás közvetlen a webáruházban lévő felugró ablakon keresztül történik és/vagy a kedvezmény az első vásárlásnál megadott ablakban iratkozik fel a hirlevelünkre).

A személyes adatok (akár online, akár más reklámcsatornán keresztül) feldolgozásához adott jóváhagyása bármikor ingyenesen visszavonható az info@carniumbotanicals.hu címre küldött kérelemmel, éspedig visszavonhatja jóváhagyását, amely a direkt marketing célokra vonatkozik, éspedig akár az egyes reklámcsatornára (pl. csak az ajánlatok SMS-ben történő továbbítására), vagy akár az összes reklámcsatornára vonatkozóan.

A direkt marketing üzenetek e-mail útján történő lemondása a következő módon is történhet:

 • a küldött e-mail közvetítésével – mint válasz a szolgáltató által küldött direkt marketing végrehajtásakor kapott minden e-mailre, és/vagy;
 • a promóciós e-mailek végén található ‘unsubscribe’ (magy:leiratkozás) linkre kattintva.
 • Minden e-mailben tájékoztatjuk a direkt marketing üzenetek lemondásának lehetőségéről.A szolgáltató tiszteletben tartja döntését és legfeljebb 15 napon belül törli a direkt marketingre vonatkozó jóváhagyását az érintő illetve minden reklámcsatornán keresztül. A szolgáltató minden egyéb jogot garantál az Ön számára a hatályos törvényekkel összhangban, amelyek az alábbiakban vannak meghatározva. A szolgáltató, mint adatkezelő, az összes megszerzett személyes adatot a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli és védi, a jelenleg hatályossal:
 • A személyes adatok védelméről szóló törvény (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 94/07. Sz.
 • Az Elektronikus hírközlési törvény (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 109/12., 110/13., 40/14., 54/14. És 81/15. Sz.),

  valamint a vonatkozó jogszabályok alapján elfogadott bármely belső jogi aktusnak megfelelően.

 

3. Az értesítésre szolgáló jog

Önnek joga van ingyenes információkat kapni a személyes adatairól, amelyek rendelkezésünkre állnak, valamint joga van ezen adatok törlésére is. Ha bármilyen kérdése van az adatok törlésével, feldolgozásával vagy felhasználásával kapcsolatban, kérjük, forduljon az info@carniumbotanicals.hu címre, vagy küldjön követelményt postán (Bio pak d.o.o., Savska Loka 22, 4000 Kranj, Slovenija)  keresztül.

Értesítések: miután feliratkozott az értesítésekre, az Ön engedélyével a nevét, telefonszámát és e-mail címét promóciós célokra fogjuk felhasználni mindaddig, amíg le nem iratkozik az értesítésekről. 

Az éresítesekre csak akkor iratkozik fel, ha rendeléskor egy speciális mezőt van megjelölve, amely lehetővé teszi a feliratkozást.

Ha megadja e-mail címét a wwwcarniumbotanicals.hu a feliratkozás közvetlen a webáruházban lévő felugró ablakában és/vagy a kedvezmény az első vásárlásánál, amelyen keresztül hozzájut a kedvezményes kuponokhoz, az Ön e-mail címe mentésre kerül, hogy tájékoztassuk Önt a különleges ajánlatokról és akciókról a www.carniumbotanicals.hu online áruházból. Az adatbázisról leiratkozhat, ha üzenetet küld az info@carniumbotanicals.hu címre, vagy rákattint a promóciós üzenet alján található ”unsubscribe” linkre. Az alkalmi promóciós SMS-ek fogadásáról bármikor leiratkozhat az SMS-ben szereplő leiratlozas szóra kattintva. A telefonszáma eltávolításra kerül az üzenetek címzettjeinek adatbázisából.

A jogok végrehajtási folyamata

Tudatában vagyok annak, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos összes fenti követelményt írásban elküldhető az Adatkezelőnek az info@carniumbotanicals.hu e-mail címre.

Tudatában vagyok annak, hogy az Adatkezelő a személyes adatokhoz fűződő jogok gyakorlása esetén további információkat kérhet tőlem a megbízható azonosítás érdekében, és csak akkor tagadhatja meg a cselekvést, ha bebizonyítja, hogy nem tud megbízhatóan azonosítani.

Tudatában vagyok annak, hogy az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül és legkésőbb a követelmény beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszolnia kell a fenti személyes adatokkal kapcsolatos jogaim gyakorlására irányuló követelményre. 

A személyes információk megadása önkéntes.

Ha úgy dönt, hogy Ön nem adja meg a vállalatnak a szükséges személyes adatokat, nem tud szerződést kötni, és a vállalat nem szállíthat termékeket, mivel a vállalatnak nem állnak rendelkezésére a szerződés teljesítéséhez szükséges információk.

Jogos érdekek alapján történő adatfeldolgozás

A szolgáltató jogában áll az adatokat az általa elérni kívánt jogos érdekek alapján feldolgozni, feltéve, hogy azok az érintett személy érdekeit, alapvető jogait és szabadságait nem írja felül. Jogos érdek alkalmazása esetén a szolgáltató minden esetben az adatfeldolgozásra vonatkozó általános szabályozásnak megfelelően hoz döntést.

Törvényen alapuló feldolgozás

Az Ön személyes adatait olyan esetben is feldolgozzuk, amikor azt a törvény kötelezi, amely kötelező érvényű (például az adójog előírja a számlák megőrzését). A szükséges információkat a törvény előírásainak megfelelően dolgozzuk fel.

A szolgáltató kizárólag addig tárolja az Ön személyes adatait, ameddig azokra szüksége van arra a célra, amelyekből az adott személyes adatokat összegyűjtötte, illetve további feldolgozásra.

A jogi alapon feldolgozott személyes adatokat a szolgáltató a törvény által meghatározott időtartamig tárolja.

4. Nyilatkozat a személyes adatok titkosságának és a felhasználók magánéletének védelméről

A személyes adatok védelmét szabályozó előírásoknak megfelelően az adatkezelő köteles megvédeni az online áruház felhasználóinak személyes adatait. Az adatkezelő semmilyen körülmények között nem biztosít személyes vagy egyéb felhasználói adatokat egy harmadik fél számára, vagy nem engedélyezi egy harmadik fél számára a felhasználó személyes vagy egyéb adatainak megtekintését, kivéve, ha ezt az állami hatóságok megkövetelik, ha ezt a kötelezettséget törvény írja elő, vagy jóhiszeműen, hogy ilyen intézkedésre a bíróságok vagy más állami hatóságok előtti eljárások, valamint az Szolgáltató jogos érdekeinek védelme és érvényesítése érdekében van szükség.

Minden személyes és egyéb adatot, amelyet a felhasználó megad, valamint a termékek megvásárlása során, ideértve a rendelések tartalmát is, a személyes adatok védelmét szabályozó előírásoknak megfelelően védjük. Az adatkezelő nem használja fel ezeket az adatokat olyan célokra, amelyek károsíthatnák a felhasználót vagy bármely más érintett személyt. Az Adatkezelő a felhasználó adatait a megrendelt termékek küldésének és tájékoztatásának folyamatához, valamint promóciós e-mailek és SMS-ek küldéséhez a www.carniumbotanicals.hu online áruház által használja fel. Minden felhasználó leiratkozhat az összes promóciós üzenetről. Az adatkezelő az adatokat névtelen összefoglaló formában felhasználhatja statisztikai elemzés céljából, informatikai rendszerek karbantartására, fizetési rendszerek (PayPall) szolgáltatására, az ügyfélkapcsolatok kezelésére szolgáló rendszerek szolgáltatására (pl. Microsoft), online hirdetési megoldások szolgáltatására (pl. Google, Facebook) , e-mail marketing szolgáltatására.

A személyes és egyéb felhasználói adatok bizalmas jellege semmilyen formában nem lesz sértett. Az Adatkezelő a felhasználók személyes adatait csak addig tárolja a személyes adatállományban, amíg azok feltétlenül szükségesek a személyes adatok gyűjtésének és tárolásának céljának eléréséhez. Az Adatkezelő a kiválasztott szállítási szolgáltatást (GLS, Pactic) csak az online áruházban vásárolt termékek szállításához szükséges információkkal bízza meg.

5. A sütik és IP címek

A vállalat minden felhasználóhoz sütit (ún. “cookie”) rendel hozzá az online áruház minden használata kezdetén a kosár azonosításához, felügyeléséhez és a nyomon követhetőség biztosítása érdekében, amely a szerver memóriájában csak az online áruház látogatása ideje alatt tárolódik, és egy óra inaktivitás után törlődik. A vállalat bizonyos állandó sütiket is tárolhat a felhasználó számítógépén, mint például a felhasználó azonosító száma titkosított formában az online áruházba való következő belépés azonosítása érdekében vagy az elemek értékelése, hogy a felhasználó tudja, mely elemeket értékelte már, közvetett módon pedig a Google Analytics külső szolgáltatás sütijeit is, amelyek a webhelylátogatások elemzésére szolgálnak. A vállalat ezeket az adatokat anonimizált összefoglaló formában felhasználhatja statisztikai elemzés céljából. Az online biztonság biztosítása érdekében a vállalat összegyűjti azokat az IP-címeket is, amelyekről a felhasználók hozzáférnek az online áruházhoz.

6. Az Adatvédelmi nyilatkozat végrehajtása

A Személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően az Adatkezelő a személyes adatokat a Személyes adatok védelméről szóló rendelettel szabályozza és védi. Az Adatkezelő teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben részesült alkalmazottai, akik hozzáférnek a személyes és egyéb felhasználói adatokhoz, tisztában vannak a személyes és egyéb adatok védelmének kötelezettségével, és kötelesek betartani a személyes adatok titkosságának és az online áruház felhasználói magánéletének védelmére vonatkozó rendelkezéseket. A személyes és egyéb adatok védelmének kötelezettsége határozatlan ideig érvényes, valamint még az Adatkezelővel való kapcsolat megszűnése után is. A szolgáltató határozott elkötelezettséget vállal a személyes adatok biztonságának biztosítására. Az Ön adatai mindenkor védelemben részesülnek az adatok elvesztésével, megsemmisítésével, manipulációjával, valamint az azokhoz történő illetéktelen hozzáféréssel vagy illetéktelen felfedésükkel szemben.

 A személyes adatok védelme érdekében számos szervezeti és technikai intézkedést teszünk, mint például:

 • Munkavállalói oktatás
 • Az alkalmazottak felügyelete és rendszeres felülvizsgálata
 • Gondos kiválasztása és áttekintése a szerződéses partnereknek
 • Az elektronikusan tárolt adatok biztonsági másolata
 • A műszaki berendezések rendszeres karbantartása és frissítése
 • Megfelelő belső irányelvek és előírások beiktatása a személyes adatok védelmének érdekében

Hozzáférés a közösségi médiához

Webhelyünkön keresztül elérheti a következő weboldalakat, amelyeket a szolgáltató működéséhez használ:

 • Facebook
 • Instagram
 • Tik Tok

A közösségi hálózatok mindegyike, amikor szolgáltatásait nyújtja, a saját használati feltételeikkel és a saját adatvédelmi irányelveikkel összhangban jár el. A Carnium Botanicals nem vállal semmiféle felelősséget azon közösségi hálózatok használatáért, amelyekhez a felhasználó hozzáférhet a weboldalán keresztül. A kérdéseket és igényeket az egyes közösségi hálózatokhoz kell intézni.

  7. Kedvezmények, promóciós kódok

  A kedvezmények nem vonhatók össze! Ha a weboldalon található termékek már akciósak, további kedvezmény nem vonatkozik rájuk (kivétel: kedvezmények kódok érvényesítése).

  8. További magyarázatok

  Ha bármilyen kérdése, problémája vagy észrevétele van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, jelezheti nekünk a következő e-mail címre: info@carniumbotanicals.hu